Рециклирање на воздушна перница на амортизер VW Touareg

VW Touareg 7L (2002-2010) Price
Рециклирање на предна воздушна перница на амортизер 200€
Рециклирање на задна воздушна перница на амортизер 200€
VW Touareg 7P (2010-) Price
Рециклирање на предна воздушна перница на амортизер 225€
Рециклирање на задна воздушна перница на амортизер 300€
  • При порачка на две или повеќе поздушни перници добивате 10% намаление на цената

  • Горните цени се актуелни при враќање на стариот амортизер

  •  Smatic дава 12 (дванаесет) месеци гаранција