При ремонт на воздушна суспензија се менува целата гума на воздушната перница, челичните обрачи и внатрешните заптивки за воздух т.е от вашата воздушна перница за воздушна суспенција остануваат само металните и пластичните основи кои во повеќето случаи се неоштетени. Рециклирањето и ремонтот на воздушни перници за возхушна суспензија е иновативно решеније во Бугарија, но во Американските држави е практика. Двајца од нашите работници имаат долго работно искуство во американска компанија специализирана во извршувањето на услугата. Smatic освен сервиз за воздушна суспензија е и произведувч на делови за рециклирање на истите. Како таков ве уверуваме дека рециклирањето е многу подобро решеније од купувањето на автомобилски делови втора уптреба поради фактот што се менуваат сите износени делови и практично воздушната перница станува како нова. Кога купувате втора употреба, Вие не ја знаете моменталната состојба и колку време би издржала после монтирањето на вашиот автомобил. Со Smatic добивате 12 (дванаесет) месеци гаранција за продуктите.